Kadra

     Kadrę pedagogiczną Przedszkola „ŚWIAT DZIECI”  tworzy zespół wykwalifikowanych nieustannie dokształcających się, wrażliwych i kreatywnych nauczycieli pedagogów: nauczycieli wychowania przedszkolnego, asystentów i specjalistów oraz  pracowników niepedagogicznych i pracowników obsługi. Pracownicy przedszkola to ciepłe, pełne pasji i zaangażowana w opiekę nad dziećmi osoby. Naszym wspólnym zamierzeniem jest bazowanie na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji u dzieci, co wymaga elastyczności w działaniu, empatii i wielkiej wrażliwości na potrzeby innych. Dzięki takiemu działaniu oprócz oddziaływań na dzieci jesteśmy w stanie wspomóc rodziców w tym jakże trudnym procesie, jakim jest wychowanie dzieci. Wspólnie dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, biorąc pod uwagę ich indywidualne potrzeby i możliwości.

W skład zespołu wchodzą: dyrektor, nauczyciele z przygotowaniem wczesnoszkolno-przedszkolnym oraz oligofrenpedagog, asystent nauczyciela, psycholog i logopeda.